Vyjádření-sítě

Kontakty

SITEL, spol. s r.o.,

středisko vyjadřování k sítím

Nad Elektrárnou 1526/45

106 00  Praha 10

Tel.: 267 198 177

Vyjádření-sítě

VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (SEK)

Na základě žádosti stavebníků či jimi pověřených osob poskytujeme v souladu s § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyjádření k existenci technické infrastruktury, včetně uvedení podmínek ochrany dotčených sítí elektronických komunikací a dalších nezbytných údajů pro projektovou činnost a provedení stavby.   

Jsme oprávněným poskytovatelem geodetického vytýčení sítí a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví těchto společností: SITEL, spol. s r.o., Telia Carrier Czech Republic a.s., OPTILINE, a.s., O2 Czech Republic, a.s. Vytýčení je poskytováno na základě platného vyjádření k existenci SEK.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK:

A/ Žádost o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací ve vlastnictví níže uvedených společností lze podat elektronicky na internetovém portálu:

vyjadreni.sitel.cz

 

Seznam vlastníků SEK pro podání elektronické žádosti:

SITEL, spol. s r.o.

Telia Carrier Czech Republic a.s. (dříve TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.)

OPTILINE, a.s.  

 

B/ Písemnou formou lze podat žádosti o vyjádření k existenci SEK ve vlastnictví Statutární město Chomutov (Metropolitní síť - část) - příjem žádostí pouze písemně, žádost nelze vytvořit elektronicky.

O vyjádření k síti a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví Statutárního města Chomutov, které se nacházejí pouze na území Statutárního města Chomutov, žádejte písemně na adrese:

Statutární město Chomutov, zastoupené společností SITEL, spol. s r.o.

středisko vyjadřování k sítím

Nad Elektrárnou 1526/45

106 00  Praha 10

 

TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK pro společnosti:

SITEL, spol. s r.o.

Telia Carrier Czech Republic a.s.

OPTILINE, a.s.    

 1. Žádosti o Vyjádření  na portálu SITEL a platba převodem z účtu za každou společnost samostatně s vyzvednutím Vyjádření na portálu SITEL, spol. s r.o. – průměrná doba zpracování do 3 dnů od přijetí platby na účet SITEL, spol. s r.o.
 2. Zadání Žádosti o Vyjádření  na portálu SITEL, platba dobírkou a doručení Vyjádření  prostřednictvím České pošty, a.s. – doba  zpracování do 20 dnů.
 3. Doručení Žádosti o Vyjádření Českou poštou příp. osobně a platba dobírkou s doručením Vyjádření prostřednictvím České pošty, a.s. – doba  zpracování do 30 dnů.

 

  CENÍK ZA VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ:

  každá jednotlivá žádost: 175,-Kč (cena vč. DPH)

  Poplatky za vyjádření k existenci SEK vyjadřují pouze část skutečných nákladů spojených s agendou poskytování daných služeb.

   

  UPOZORNĚNÍ: Všechna vyjádření jsou zpoplatněna.

   

  OSOBNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK: 

  Žádosti o vyjádření vč. dokladové části je možno předat na recepci na výše uvedené adrese. * Pokud není fakturační adresa shodná s adresou žadatele, uvádějte v žádosti i adresu fakturační.  

   * při osobním podání je nutné doručit žádost, vč. situací ke každé společnosti samostatně.  

  Kopírování dokumentů: **

  černobílá kopie                                                                barevná kopie formát     

  A4    2,- Kč/kus                                                                 formát     A4    10,- Kč/kus     

  formát     A3    3,- Kč/kus                                                 formát     A3     30,- Kč/kus

  Uvedené ceny za kopírování jsou včetně DPH.

  ** v případě nedostatečného množství dokumentů při osobní podání