Vyjádření-sítě

Kontakty

Za společnosti SITEL, spol. s r.o.,

Telia Carrier Czech Republic a.s.:

Ing. Rudolf Čihák

Tel.: 267 198 162

Fax.: 267 198 22

E-mail: rcihak@sitel.cz

 

Za společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.:

Stanislav Rada

Tel.: 267 198 132

Fax.: 267 198 222

mobil: 606 744 788

E-mail: sr@sitel.cz

Vytyčování sítí

GEODETICKÉ VYTÝČENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKRURY

SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

 

Na vyžádání stavebníka nebo jím pověřené osoby je možno na uvedené korespondenční adrese

zajistit geodetické vytýčení  dle jednotlivých  vyjádření k síti a zařízení elektronických komunikací ve

vlastnictví těchto společností:

SITEL, spol. s r.o.

Telia Carrier Czech Republic a.s.

Telefónica Czech Republic, a.s.

OPTILINE, a.s.

  

Náklady spojené s geodetickým vytýčením:

  •         vytýčení do 100 km                                              5 600,- Kč
  •         vytýčení nad 100 km                                            5 600,- Kč + kilometrovné
  •         kilometrovné                                                            4,50,- Kč/km
  •         1 člověkohodina                                                       400,- Kč
  •         vytyčovací síť (bod)                                      600 - 1 000,- Kč
  •         podrobný bod   (podle složitosti terénu)     100 - 300,- Kč

 

Kopírování 

 černobílá kopie                                                  barevná kopie

formát            A4       2,-  Kč/kus                         formát            A4         10,- Kč/kus           

formát            A3       3,-  Kč/kus                         formát            A3          30,- Kč/kus

Uvedené ceny za kopírování jsou včetně DPH.

 

Žádosti o geodetické vytýčení je možno předat elektronicky a nebo na  uvedené kontaktní adrese.

Pokud není fakturační adresa shodná s adresou žadatele, uvádějte v žádosti i adresu fakturační.

Platnost : od 1. ledna 2010