Reference

Správa pražského hradu – výstavba páteřní optické sítě

 

Řízení letového provozu ČR, s.p. – výstavba digitálního přenosového systému pro IATCC Praha

 

Řízení letového provozu ČR, s.p.zkapacitnění a rozšíření optické a metalické sítě

 

Řízení letového provozu ČR, s.p. – národní integrované středisko – EPS, EZS, evakuační rozhlas, televizní kabelové rozvody, trasy pro slaboproud, CCTV, elektronická kontrola vstupů, strukturovaná kabeláž, areálové rozvody

 

T-Systems Czech Republic, a.s. – výstavba a rekonstrukce metropolitní optické sítě PragoNet (T-Systems) – rekonstrukce páteřní a přístupové optické sítě na trasách A, B, C

 

T-Systems Czech Republic, a.s. – výstavba části optické sítě PragoNet (T-Systems) – po povodni. Výstavba a vybavení telekomunikačních distribučních lokalit, výstavba přenosových uzlů ze systémů SDH a PDH a jejich vykabelování

 

EBM, s.r.o. – strukturovaná kabeláž, EZS, EPS, přípojka slaboproudu, přípojka NN

 

INEL – Market, spol. s r.o. – bezpečnostní kamerový systém Plzeňská x Teplárenská – dodávka a montáž optických kabelů, zpracování měřících protokolů a zpracování dokumentace skutečného provedení

 

CTP Invest, spol. s r.o. – dodávka a montáž slaboproudé instalace SYSTIMAX

 

Skanska CZ a.s. – kabelové komory a multikanály SITEL

 

SITEL Data Center, a.s. – kompletní výstavba datového a servisního centra

 

FiberNet, a.s. – metropolitní optická síť – zpracování kompletní projektové dokumentace vč. zajištění požadovaných povolení, zpracování prováděcí dokumentace, zemní práce spojené s pokládkou sítě, montážní práce, geodetické práce, zpracování dokumentace skutečného provedení.

 

Ministerstvo vnitra ČR – servis po výstavbě telekomunikačních uzlů, na bázi FR – VANGUARD, včetně propojení útvarů Policie ČR a Cizinecké policie ČR do integrovaného systému Ministerstva vnitra ČR

 

Ministerstvo vnitra ČR – dodávka telekomunikačních uzlů, datový a telefonní systém IP, včetně propojení útvarů Policie ČR a Cizinecké policie ČR do integrované sítě MV ČR přes FR – Vanguard

 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. - rekonstrukce budovy Krajského úřadu – silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace, strukturovaná kabeláž, EPS, místní rozhlas, CCTV, STA, EZS

 

Kabelová televize Kadaň, a.s. – projekt a rekonstrukce kabelových rozvodů

 

SAT-AN s.r.o. – výstavba optické přístupové sítě Sat-an Kladno

 

CentroNet, a.s. – výstavba multifunkční telekomunikační sítě určené pro poskytování služeb TriplePlay, tj. širokopásmový internet, digitální televize na bázi IPTV a hlasové služby VoIP, vč. zpracování projektové dokumetnace

 

Trestel CZ, a.s. – dodávka a montáž optické telekomunikační a datové trasy Hospozín – Rozvadov

 

METROPOLNET a.s. – výstavba optických tras v kolektorech Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem, Magistrátu, Krajského úřadu a Masarykovy nemocnice.